เยอรมัน คือ หนึ่งในดินแดนที่มีผู้อพยพอาศัยมากที่สุดในโลก ประชากรราว 12 ล้านคน จากทั้งหมดราว 83 ล้านคนในประเทศแห่งนี้ สืบเชื้อสายจากแรงงานซึ่งเดินทางมาจากทั่วยุโรป ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

ไม่มีเมืองไหนในเยอรมันที่จะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติเท่ากับ มิวนิค มหานครแห่งแคว้นบาวาเรีย ที่มีลูกหลานผู้อพยพอาศัยอยู่มากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของประชากรเมือง และหนึ่งในเชื้อสายผู้อพยพที่มีอยู่มากที่สุดในเมืองแห่งนี้ คือ ตุรกี

เรื่องราวของ เตอร์กูชู มิวนิค จึงไม่ใช่แค่ความสำเร็จของสโมสรฟุตบอลชาวตุรกี ที่เลื่อนขึ้นสู่ลีกอาชีพได้เป็นครั้งแรก แต่ยังแสดงถึงการต่อสู้ของผู้อพยพในเยอรมัน ที่กำลังต่อสู้กับลัทธิเหยียดผิว และแนวคิดขวาจัดที่กำลังแพร่หลายในยุโรป

รากฐานจากแรงงานตุรกี

ย้อนกลับไปทศวรรษ 1950s เศรษฐกิจในประเทศเยอรมันตะวันตกเติบโตอย่างรวดเร็ว นำมาสู่ความต้องการแรงงานจำนวนมาก รัฐบาลเยอรมันตะวันตกจึงประกาศนโยบาย Gastarbeiterprogramm หรือโปรแกรมเปิดรับผู้อพยพจากต่างชาติ เพื่อเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศเยอรมัน โดยหนึ่งในประเทศที่มีผู้อพยพเข้าสู่มามากที่สุดคือ ตุรกี